Introductie

Wie zijn wij?

IMG_0836Bouwkundig Adviseur D. Blokhuis BV is een onafhankelijk, zelfstandig adviseur voor alle bouwkundige problemen.

Wij hebben geen bindingen met andere partijen in de bouwketen.
Hierdoor is een onafhankelijk oordeel en een eerlijk advies gegarandeerd.

Sinds 1986 hebben wij ervaring opgebouwd in de bouwpraktijk.

Via verschillende disciplines is de hele bouwkolom doorgelopen, van de regionale aannemer met de aanbouw en het dakkapel, via werkvoorbereiding van grote projecten naar directie bij een grote aannemer.
Altijd gericht op kwaliteit en correcte uitvoering.

Sinds 2007 hebben wij ons speciaal toegelegd op exclusieve kennistoepassing.
Dit komt tot uiting in ons huidige werkpallet.

Wat doen wij?

Als extern deskundige hebben wij diverse dossiers beoordeeld en op juiste wijze afgewerkt.

Wij staan bij rechtbanken en hoven ingeschreven als deskundige in het landelijke deskundigenbestand via de Rechtbank Arnhem.
Inschrijving in dit bestand heeft als doel het verrichten van deskundigenonderzoek in gerechtelijke procedures.

Eveneens worden wij ingezet in rechtsbijstandzaken, hierin is een groot portfolio opgebouwd.

Als bouwkundig expert doen wij alle mogelijke bouwkundige expertises, van inbraakschade, stormschade, brandschade en waterschaden.

Door jarenlang opgebouwde kennis voeren wij ook voor particulieren en bedrijven bouwkundige onderzoeken en inspecties uit.

Wij inspecteren alle onroerend goed: woningen, utiliteitsgebouwen, musea, commercieel onroerend goed etc.

Deze inspecties hebben een algemeen karakter, zoals het in kaart brengen van de algehele staat van onderhoud; of een specifiek  karakter, bijvoorbeeld een  vochtprobleem
Schriftelijk en op digitale foto wordt alles vastgelegd en duidelijk gerapporteerd.

Ook vooropnames of  “nul”metingen (bouwexploot) voeren wij regelmatig uit.  
Zowel op schrift als fotografisch wordt het betreffende onroerend goed vastgelegd in een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

In geval de opdrachtgever in een conflictueuze situatie dreigt te komen met de aannemer kiest men veelal voor mediation, dit als laatste mogelijkheid om een juridisch gevecht te voorkomen.
Als mediator treden wij dan op om partijen weer bij elkaar te brengen en het conflict op te lossen

Om de aansluiting met de echte bouwpraktijk niet te verliezen houden wij voor een aantal relaties  hun vastgoedportefeuille up to date.
Dit betekend dat wij tijdig het bouwkundig onderhoud signaleren, rapporteren, het doen uitvoeren en het controleren op kwaliteit en duurzaamheid.

Als kenner van de bouw weten wij de valkuilen en hindernissen te omzeilen door het opstellen van exploitatie overzichten.
Hieraan worden budgetten gekoppeld en bewaken dat.
Mocht door gewijzigde omstandigheden of inzichten blijken dat deze budgetten niet toereikend zijn wordt bijtijds gerapporteerd en bijgesteld.